Ακολουθούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για τον Covid-19

Πιστοποίηση

Η Life First Aid, ως αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, παρέχει Διεθνώς Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά της Rescue Training International.

Διεθνής Αναγνώριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Life First Aid, ως αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, παρέχει Διεθνώς Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά της Rescue Training International.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας. Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

Αναγνώριση / Έγκριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Είναι επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες των παρακάτω επιστημονικών φορέων: