Ακολουθούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για τον Covid-19

Συχνές Ερωτήσεις

Πρώτες Βοήθειες & Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Σκοπός είναι να μειώσουμε τον πόνο του θύματος και να διατηρήσουμε ένα τραύμα σταθερό, αποκλείοντας όσο το δυνατόν γίνεται την επιδείνωσή του.

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονομένο. Είναι γνωστή επίσης και ως “το φιλί της ζωής”.

Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση διδάσκεται στα περισσότερα από τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για όλους

Βασική Υποστήριξη της Ζωής ονομάζεται το σύνολο των τεχνικών εφαρμογών με σκοπό την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή περιστατικών. Τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά είναι εκείνα τα οποία οδηγούν στην Καρδιοαναπνευστική Παύση. Στο σύνολο των τεχνικών εφαρμογών για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, περιλαμβάνεται και η Καρδιοπνευμονική Αναζωόγονηση (ΚΑΡΠΑ).

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια φορητή συσκευή προηγμένης τεχνολογίας, η οποία βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή. Διαθέτει αισθητήρες για την αναγνώριση του καρδιακού σφυγμού και, εφόσον δεν τον αναγνωρίσει, χορηγεί ρεύμα μέσω δύο αυτοκόλητων ηλεκτροδίων προς το μυοκάρδιο.

Η Φορητή Συσκευή Οξυγόνου δεν είναι τίποτα το εξειδικευμένο παρα μόνο μια μικρή φορητή φιάλη, η οποία περιέχει οξυγόνο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα επίπεδα οξυγόνου στον οργανισμό ενός θύματος. Χρήση οξυγόνου κάνουμε σε ένα μεγάλο εύρος περιστατικών είτε αυτά είναι απειλητικά είτε όχι για τη ζωή.

Αρκετές τεχνικές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του θύματος, κάποιες όμως παραμένουν ίδιες. Για παράδειγμα, η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικα, διαφέρει από την ΚΑΡΠΑ παιδιού ή βρέφους ενώ η τεχνική επίδεσης ενός κατάγματος παραμένει ίδια για ενήλικα και παιδί.

Συμμετέχοντας στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών της Life First Aid, θα εκπαιδευτείτε στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη. Ταυτόχρονα θα μάθετε την εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε παιδί καθώς επίσης και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) βρέφους.